English version below

Artist impressionNL – In opdracht van Hogeschool InHolland is door Itsaso Gonzalez voor haar eindopdracht van Faculteit Industrieel Ontwerp aan de TU Delft, een set BioBased buitenmeubilair ontworpen. InHolland wil hiermee het potentieel van BioBased composiet materiaal demonstreren en promoten. Een gerichte studie naar onder andere de markt, materiaal en gedrag van gebruikers heeft invloed gehad op het uiteindelijke ontwerp.

Voor het ontwerp van het nieuwe concept voor buitenmeubilair is aandacht besteed aan gedrag en gewoonten van gebruikers. De belangrijkste focus was gericht op het comfort van de gebruikers die een kort rustmoment zoeken. Voor elke gebruiker  heeft comfort een andere betekenis. Daarom is een ontwerp gemaakt waarin verschillende rustposities kunnen worden aangenomen. Een ander doel is om de omgeving rondom meubilair schoon te houden. Voor dat doel is de functie van een afvalbak in het ontwerp meegenomen. Het meubilair kan zo geplaatst worden dat de gebruiker wordt uitgenodigd om even uit te rusten, terwijl het meubilair ook voetgangers kan begeleiden in een looprichting.

Jaizkibel buitenmeubilair is een stijlvol en origineel set van buitenmeubilair. Het is hoofdzakelijk geconstrueerd uit biocomposiet materiaal, gebaseerd op vezels en materialen gewonnen uit biologische oorsprong. De nieuwe, complexe en afwijkende eigenschappen van composieten geven enorme mogelijkheden voor een uitmuntend ontwerp. Zij geven een grote vormvrijheid, licht gewicht en een hoge sterkte-gewicht ratio.

De organische en eenvoudige vormen kunnen agressieve vormen van de omgeving verzachten. De multifunctionele uitvoering van het meubilair is bedoeld om korte rustmomenten van de gebruiker te verbeteren, terwijl zij even aandacht voor de omgeving kunnen hebben.

image003

EN – Commissioned by InHolland University of Applied Sciences Itsaso Gonzalez designed a concept for biobased outside furniture for her final assignment at Delft University of Technology, faculty Industrial Design. With this outside furniture InHolland wants to promote and demonstrate the potential of biobased composite materials. Targeted research for the market, materials and the users habits had influenced the final design.

For the design of the new concept of outside furniture attention was paid in the behaviour and habits of the user and the needs of the area. Regarding the users, comfort during short breaks was the main focus. Depending on the user, comfort take different meanings, several products that suppot different resting positions and postures were designed. Regarding the area, to decorate and keep clean were the main focuses. For that purpose a funtion of a garbage bin was integrated in one of the product. The lay out of the products in uence. They are placed in such a way that they invite to the user to approach while they also guide pedestrians to the entrance and the exit.

Jaizkibel outside furniture is a stylish and original set of outside furniture. They are mainly constructed by biocomposite material based on natural hemp and flax fibers. Bio composite are composite materials comprising one or more phase(s) derived from a biological origin. The new, complex and different nature of composites offer tremendous opportunity for design excellence. They offer high freedom in form, light weight and high strength weight ratio.

The organic and simple shape breaks the aggressive and geometric look of the surroundings. The multifunctional nature of the products pretend to support the users habits, improving the quality of short breaks while they decorate an take care of the surroundings of the new building.