NL – Het project ‘de Biobased bank’ is een co-creatie van verschillende partners. Iedere partner heeft een specifieke rol in het project en gezamenlijk vormen zij het hele proces van plant tot bank. De partners tijdens dit project zijn:

EN – The project ’the Biobased Sofa’ is a co-creation of several partners. Every partner fullfills its specific role in the project and together they represent the complete process from plant to sofa. The partners in this project are:

Logo Gemeente Haarlemmermeer

Logo HEMPFLAX®

Logo Hogeschool Inholland

Logo Miscanthusgroep

Logo Schiphol Airport

Logo Strukton

TSG Logo

NL – Dit project wordt, naast de partners, mede mogelijk gemaakt door het Centre for BioBased Economy en het programma ‘Duurzame Techniek & Groen’ van Hogeschool Inholland.

EN – This project is, besides the partners, also supported by the Centre for BioBased Economy and the program ‘Sustainable Technics & Green’ of Inholland University of Applied Sciences.